De bouwvergunning stelt je verplicht om in een later stadium aan te tonen dat de vereiste capaciteiten kloppen. Voor een balansventilatiesysteem doe je dat met een inregelrapport van het systeem dat je bij oplevering krijgt. Tijdens de bouw van de woning houden inspecteurs toezicht en kijken ze of alles voldoet aan het Bouwbesluit. Steekproefsgewijs worden luchtkanalen gecontroleerd en bij de oplevering is er een laatste check op de juiste plaatsing van de wtw-unit, gevelroosters en ventielen.

Meer weten?

eer weten over de uitgebreide regelgeving en controles ten aanzien van balansventilatiesystemen?
Neem dan gerust contact op met ons of een installateur bij
Neem contact op
Zoek een installateur