Monicair is een onderzoek- en ontwikkelingsproject dat is geïnitieerd vanuit de Nederlandse ventilatie-industrie en medegefinancierd wordt door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken in het kader van de Regeling Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Topsector Energie, Innovatiecontract Energie, Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (TKI-Energo), Thema Installaties en Binnenmilieu, Programmalijn Monitoring & Control.

Tot voor kort was er nooit gedetailleerd onderzocht hoe goed markt dominante ventilatiesystemen in woningen in de praktijk eigenlijk presteren. MONICAIR is het eerste gedetailleerde 12-maanden-durende monitoringonderzoek dat de Indoor Air Quality (IAQ) en energieprestatie van ventilatiesystemen in een zestigtal woningen in kaart heeft gebracht.

Doelstellingen Monicair

  • Vaststellen hoe groot de verschillen zijn tussen de theoretisch bepaalde en werkelijk optredende binnenluchtkwaliteit en bijbehorend energieverbruik in Nederlandse woningen. En vaststellen wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze verschillen.
  • Vaststellen hoe groot de verschillen zijn tussen het theoretisch bepaalde en werkelijk optredende totale energieverbruik van Nederlandse woningen. En vaststellen wat de belangrijkste oorzaken zijn voor van deze verschillen.
  • Ontwikkelen en testen van voorstellen voor enerzijds verbetering van de huidige bepalingsmethoden en anderzijds voor verbeterde meet- en regelsystemen voor ventilatie- en verwarmingssystemen.

Download hier de White paper Monicair Samenvatting veldonderzoek