Een Ventilatie Prestatie Keuring (VPK) is een methode om zekerheid te krijgen of de ventilatie-installatie op een goede manier is ontworpen en geïnstalleerd. Ook worden de prestaties van het systeem onder de loep genomen. Een ontwikkelaar of woningbouwcorporatie kan met deze methode achteraf laten controleren of de installatie voldoet aan het Bouwbesluit.