Een nieuw- en verbouwproject moet voldoen aan de energiezuinigheidseisen van het Bouwbesluit en aan een minimaal ‘energieprestatiecoëfficiënt’ (de zogenoemde EPC-eisen) voor gebouwen. De EPC-berekening is opgenomen in het Bouwbesluit en het is verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Er moet minimaal worden voldaan aan deze eisen. Zo is de huidige eis per 2015 EPC 0,4. Het is echter geen garantie voor een comfortabel en gezond binnenmilieu. Het is nog altijd aan de vakman om het systeem goed te installeren en in te regelen om zo een comfortabel en gezond binnenmilieu te kunnen garanderen.